Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i optyki laparoskopowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i optyki laparoskopowej (zwanym dalej „przedmiotem zamówienia", „urządzeniem”), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż (jeśli urządzenie wymaga montażu), pierwsze uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i diagnostyki przy użyciu dostarczonego urządzenia oraz w zakresie podstawowej konserwacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Henryka Sienkiewicza 7
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się