ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług transportowych polegających na usuwaniu i przemieszczaniu, wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi, pojazdów i ich części zatrzymanych do dyspozycji Policji (KWP, KMP, KPP, KGP), a także przemieszczanie pojazdów służbowych Policji - w rejonie działania jednostek Policji woj. podlaskiego

Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład zlecenia usługi transportowej:
a) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przyjmowanie zleceń przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);
b) dojazd do wskazanego miejsca w czasie nie dłuższym niż określony w umowie - od chwili otrzymania zlecenia;
c) przygotowanie pojazdu do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu);
d) załadunek pojazdu zgodnie z dyspozycją Policji;
e) uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadków szkła, metalu i innych odpadków nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu i materiałów;
f) dojazd (najkrótszą drogą) z pojazdem transportowanym na parking KMP/KPP lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego;
g) rozładunek sprzętu transportowego (części przedmiotów zabezpieczonych przez Policję) na parking wskazany przez Zamawiającego wraz z ich protokolarnym przyjęciem przez dyspozytora parkingu strzeżonego.

Ilość zlecanych usług wskazanych w formularzu ofertowym przyjęta została przez Zamawiającego szacunkowo wyłącznie w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 65
Białystok 15-003
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 65
Białystok 15-003
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się