Dostawa oraz instalacja sprzętu IT w ramach projektu: "Nowoczesna Szkoła zawodowa", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oraz instalacja sprzętu IT w ramach projektu: "Nowoczesna szkoła zawodowa", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

1 Jednostka centralna zestawu komputerowego 16 szt
2 Monitor do zestawu komputerowego 32 szt
3 Urządzenia przeznaczone do komunikacji z komputerem stacjonarnym - klawiatura 16 szt
4 Urządzenia przeznaczone do komunikacji z komputerem stacjonarnym - mysz 16 szt
5 Urządzenia przeznaczone do komunikacji z komputerem stacjonarnym - słuchawki 16 szt
6 Tablet graficzny 16 szt
7 Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki, animacji 16 szt
8 Drukarka laserowa monochromatyczna ze skanerem i kopiarką 3 szt
9 Monitor interaktywny 3 szt
10 Drukarka laserowa monochromatyczna ze skanerem i kopiarką A3 1 szt
11 Przenośny komputer wraz z systemem operacyjnym 2 szt

3.2 CPV:
Główny kod CPV:
30236000-2 Rożny sprzęt komputerowy
Pozostałe kody:
30213000-5 Komputery osobiste
30213000-5 Akcesoria do wprowadzania danych
30237200-1 Akcesoria komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48760000-3 Pakiet oprogramowania do ochrony antywirusowej
30213100-6 Komputery przenośne
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
30232100-5 Drukarki i plotery
32322000-6 Urządzenia multimedialne
30231320-6 Monitory dotykowe

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 08:45


» Lokalizacja

Stefana Żeromskiego 115
Łódź 90-542
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Stefana Żeromskiego 115
Łódź 90-542
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się