Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania:
Zadanie 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby: GDDKiA Oddział we Wrocławiu; GDDKiA Oddział we Wrocławiu Laboratorium
Drogowe;
Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby: GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Głogowie, GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Kłodzku, GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Legnicy, GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Lubaniu, GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Oleśnicy, GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Wałbrzychu, GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie, GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon we Wrocławiu
Zadanie 3: Usługi kurierskie w obrocie krajowym na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu i podległych Rejonów;
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

Powstańców Śląskich 186
Wrocław 53-139
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Powstańców Śląskich 186
Wrocław 53-139
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się