Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku chłodni dla odpadów szpitalnych wraz z rozbiórką dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku chłodni dla odpadów szpitalnych wraz z rozbiórką istniejącej chłodni dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej.
W zakres prac wchodzi;
- rozebranie istniejącego budynku chłodni wraz z fundamentem;
- wymiana gruntu od poziomu przemarzania do poziomu spodu projektowanej płyty fundamentowej;
- wykonanie drenażu wokoło budynku;
- wykonanie płyty fundamentowej;
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu;
- wykonanie ścian działowych, zewnętrznych oraz dachu z płyt wielowarstwowych;
- prace wykończeniowe wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu;
- montaż urządzeń wewnątrz obiektu;
- wykonanie nowej opaski z bruku wokoło budynku;
- pozostałe prace zgodnie z projektem ;
Roboty budowlane obejmują: roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów, roboty betonowe, izolacyjne
fundamentów, montażowe, wykończeniowe.
W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie prac instalacyjnych:
- instalacja, zimnej, cieplej wody użytkowej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej;
- instalacja ogrzewania;
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji chłodzenia;
- instalacje elektryczne;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wyzwolenia 18
Bielsko - Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
ul. Wyzwolenia 18
Bielsko - Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się