Usprawnienie gospodarki wodnej na terenie Gminy Koneck

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi
Część nr 1: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Święte
Część nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Straszewska
1) Część 1: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Święte
Zakres zadania obejmuje:
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z oświetleniem, ogrzewaniem elektrycznym i zasilaniem szaf sterowniczych;
• wykonanie nowych posadzek oraz naprawy ścian wewnątrz Stacji wraz z wymianą wewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wymiarów otworów i położeniem glazury;
• wykonanie nowego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej;
• wykonanie utwierdzenia nawierzchni przy załażeniu odprowadzenia wód opadowych w granicach nieruchomości;
• przebudowa wewnętrznego ciągu technologicznego uzdatniania wody wraz z wykonaniem filtrów i zestawów hydroforowych;
• przebudowa wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej i wentylacyjnej.

2) Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Straszewska
Zakres zadania obejmuje:
• wykonanie wodociągu rozdzielczego w miejscowości Kolonia Straszewska na dz. nr 79, 84, 88/1 i 102 gm. Koneck. zaopatrującego w wodę do celów bytowo gospodarczych posesje pod nr porządkowym 53 i 54. Do posesji nr 52 zostało zaprojektowane doprowadzenie wody wg odrębnego opracowania – uzgodnienie ZUDP w6716. Swym zakresem inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej DN 100;
• projektowana sieć wodociągowa ma długość: L=212 m o średnicy 100 mm;
• opracowanie projektowe obejmuje również hydranty DN 100 na parcelach budowlanych w terenie objętym zakresem opracowania projektowego tej inwestycji. Na sieci zaprojektowano dwa hydranty przeciwpożarowe nadziemne A 100 mm. Przy hydrantach w odległości min. 1,0 m zaprojektowano zasuwy odcinające kołnierzowe A 100 mm.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

30
Koneck 87-702
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Wiejska Koneck
30
Koneck 87-702
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się