Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic na terenie północnym w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2021 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic na terenie północnym w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2021 roku. Zamówienie obejmuje: - renowację nawierzchni trawiastych - 500 m2, - jednorazowe prace pielęgnacyjne i porządkowe po okresie zimowym - 11 980 m2, - pielenie skupin krzewów - 50 000 m2, - cięcia formujące żywopłotów i krzewów - 50 000 m2, - zabezpieczenie zieleńców przed dewastacją - 50 szt., - pielęgnację zielonych dachów na wiatach przystankowych - 10 szt., - pielęgnację i konserwację nasadzeń w donicach - 40 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się