Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap III (budynek przy ul. Barwnej 1).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Barwnej 1 w Rydułtowach wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” - etap III.
2. W budynku będzie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr.18 cm i λ ≤ 0,038 W/mK elewacji szczytowych (południowo-zachodniej i północno-wschodniej) oraz elewacji podwórzowej (północno-zachodniej). Natomiast na całej powierzchni ściany południowo-wschodniej (frontowej) należy przeprowadzić renowację powierzchni ceglanych, wykonać docieplenie ściany od wewnątrz, a jako ocieplenie należy zastosować zestaw okładzinowy zbudowany z płyty poliuretanowej złączonej z płytą gipsowo-kartonową na jednej ze stron o gr. 12 cm i współczynniku λ = 0,022 W/m2K. Na elewacji frontowej należy odtworzyć fragment gzymsu międzykondygnacyjnego w miejscu zamurowanej bramy wejściowej oraz fragment gzymsu koronującego w miejscu łączenia się ocieplenia ścian szczytowych z elewacją frontową. Przewiduje się także naprawę sztukaterii. Zakłada się wymianę całego istniejącego pokrycia dachowego na pokrycie z blachodachówki z posypką oraz jego docieplenia.
3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU - Przedmiotowy budynek posiada jedną klatkę schodową, dwie kondygnacje nadziemne, poddasze użytkowe i jest częściowo podpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej i cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy międzykondygnacyjne drewniane, natomiast strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny. Dach wielopołaciowy w konstrukcji drewnianej, kryty płytami falistymi. Budynek wyposażony jest w: kanalizację sanitarna,kanalizację deszczową,instalację wodociągową,instalację elektryczną.
4. Zadanie obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty demontażowe,
3) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
4) montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach,
5) ocieplenie i izolacje przeciwwilgociowa ścian piwnic,
6) izolację poziomą – iniekcja – ścian zewnętrznych,
7) oczyszczenie powierzchni ceglanych elewacji frontowej wraz z remontem i odtworzeniem detali architektonicznych,
8) uzupełnienie zamurowanej bramy za pomocą cegły,
9) ocieplenie elewacji szczytowych i podwórzowej płytami styropianowymi,
10) ocieplenie ściany frontowej od wewnątrz,
11) wykonanie dekoracji naroży budynku,
12) wymianę pokrycia dachowego, tj. demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z łaceniem, a następnie montaż nowego,
13) wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachu,
14) impregnację więźby dachowej,
15) ocieplenie dachu,
16) montaż nowych obróbek blacharskich,
17) wymianę rynien i rur spustowych,
18) przemurowanie kominów do poziomu stropu ostatniej kondygnacji,
19) wykonanie nowego komina dla kotłowni,
20) remont strefy wejściowej,
21) wykonanie instalacji c.w.u.,
22) wykonanie instalacji solarnej,
23) modernizację instalacji grzewczej,
24) przygotowanie pomieszczenia kotłowni,
25) wykonanie otworu drzwiowego do kotłowni,
26) wykonanie technologii kotłowni węglowej,
27) wykonanie zasilania oraz instalacji kotłowni węglowej,
28) modernizację instalacji elektrycznej w zakresie termomodernizacji,
29) wykonanie opaski z kostki brukowej dookoła budynku,
30) montaż zadaszenia nad wejściem z wypełnieniem z poliwęglanu,
31) przełożenie znajdujących się na elewacji instalacji,
32) demontaż istniejącej części ogrodzenia bezpośrednio przy budynku,
33) montaż anteny zbiorczej,
34) montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z opinią ornitologiczną,
35) wykonanie instalacji odgromowej,
36) odtworzenie gzymsów i wykonanie boniowania na elewacjach szczytowych na wzór elewacji frontowej,
37) wykonanie cokołu z płytek,
38) wymianę zewnętrznej oprawy oświetleniowej,
39) odtworzenie schodów zewnętrznych,
40) prace towarzyszące.
5. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Ofiar Terroru 36
Rydułtowy 44-280
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
Rydułtowy 44-280
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się