Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowej

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Dostawę materiału kamiennego wraz z wbudowaniem oraz zagęszczeniem;
b) Roboty ziemne – przygotowanie podłoża pod materiał kamienny w zakresie opisanym w przedmiarze robót
3.1. Opis przedmiotu zamówienia określają:
1) przedmiar robót - Załącznik nr 5 do SIWZ,
2) SST - Załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Zabierzów
ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się