Budowa oczyszczalni ścieków w Zgojewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Zgojewie i Żoruchowie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zgojewo na działce nr 1/30 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zgojewo z przyłączami i przepompowniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Żoruchowo do miejscowości Zgojewo wraz z przepompownią ścieków.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Kościuszki 8
Główczyce 76-220
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Główczyce
Kościuszki 8
Główczyce 76-220
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się