Przebudowa części magazynowej na szatnie przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa części hali magazynowej budynku na szatnie przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie” polegające na zmianie sposobu użytkowania fragmentu części hali magazynowej budynku socjalno-warsztatowo-magazynowego na szatnie pracownicze, obejmujące branżę budowlaną, instalacje elektryczne wewnętrzne i roboty instalacyjne.
2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
3. Roboty mają być prowadzone w taki sposób, aby powierzchnia budynku mogła być użytkowana przez Zamawiającego zgodnie z przeznaczeniem budynku, w czasie trwania prac.
4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

al. gen. Władysława Sikorskiego 428
Rzeszów 35-304
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
Rzeszów 35-304
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się