Budowa wieży widokowej i obiektów małej architektury w miejscowości Urad

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy wieży widokowej i obiektów małej architektury w ramach projektu pn. "Połączenie promowe Aurith-Urad jako kamień milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim" w Uradzie, przy ul. Odrzańskiej na działce 229, obręb ewid. 10-Urad.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie następujących budowli i obiektów małej architektury:
1) Budowa wieży widokowej o konstrukcji stalowej,
2) Budowa Wiaty WT1
3) Wykonanie obudowy na przenośne toalety – Budowa Wiaty WT2
4) Wykonanie obudowy pojemników na odpadki - Budowa Wiaty WT3
5) Budowa Wiaty na drewno - WT4
6) Budowa Wiaty WT5
7) Wykonanie Tablicy informacyjna
8) Wykonanie Miejsca na ognisko
9) Stół z siedziskami
10) Stojaki na rowery
11) Leżaki
12) Wykonanie oświetlenie parkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają (poza niniejszą SIWZ): Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 5, 6 i 7 do SIWZ (zwana także dalej dokumentacją projektową).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 5
Cybinka 69-108
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Cybinka
ul. Szkolna 5
Cybinka 69-108
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się