„Remont łazienek w budynku internatu ZSOMS”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi:
Remont łazienek w budynku internatu ZSOMS. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiotem inwestycji jest remont łazienek w budynku internatu ZSOMS wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej i wentylacyjnej. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę istniejących ścianek działowych i wykonanie nowych, wymianę instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wentylacji wraz montażem nowej armatury sanitarnej, ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłodze i ścianach, montaż ścianek systemowych z płyt laminowanych oraz obudowę pionów płytami gipsowo-kartonowymi.

1) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się
w następujących dokumentach, które stanowią integralną część SIWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów:
a) projekt wykonawczy – stanowiący Załączniki Nr 1 do SIWZ
b) przedmiar robót - stanowiąca Załącznik Nr 2 do SIWZ,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Iłżecka 37
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się