Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, skateparku, boisk sportowych, siłowni plenerowych, street workout, huśtawki dla dzieci na wózkach inwalidzkich, hamaków oraz naprawy małej architektury na terenie parków i skwerów miasta Białegostoku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym nadzorem, naprawą i konserwacją wyposażenia placów zabaw, skateparku, boisk sportowych - tzw. „zielonej sali gimnastycznej”, siłowni plenerowych, street workout, hamaków, huśtawki dla dzieci na wózkach inwalidzkich wraz z utrzymaniem czystości i porządku oraz napraw małej architektury parkowej tj. ławek, w tym ławek dla matki z dzieckiem, koszy na śmieci, tablic regulaminowych, tablic edukacyjno-informacyjnych, tablic historyczno-informacyjnych oraz wieży widokowej ornitologicznej, mostku drewnianego, altanki (wiaty), amfiteatru oraz ławek, a także elementów małej architektury w Miejskim Sadzie Edukacyjnym, zlokalizowanych na terenie parków i skwerów miasta Białegostoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Wykaz lokalizacji i wyposażenia obiektów zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

15-950 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Zabawki
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Białystok
ul. Słonimskiej 1
15-950 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się