Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.
2. Istniejący obiekt Planetarium zostanie poddany rozbudowie i modernizacji w taki sposób, aby można w nim było realizować cele edukacyjne w rozszerzonym zakresie. Jednym z kluczowych tego elementów będzie system sprzedaży i rezerwacji biletów.
4. Korzystanie ze stanowiska będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 2 do wzoru umowy.
6. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
7. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2021 | 09:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się