Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego oraz pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-103/2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego oraz pomocy dydaktycznych w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety):
Numer Pakietu Nazwa przedmiotu zamówienia
Pakiet 1 Model nogi do wkłuć doszpikowych z dodatkową skórą i kompletem wkładek – 1 zestaw
Pakiet 2 Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych u osób dorosłych – 2 szt.
Pakiet 3 Rynometr akustyczny – 1 kpl.
Pakiet 4 Zestaw do oceny ręki – 1 zestaw
Pakiet 5 Głowica do badań ultrasonograficznych – 2 szt.
Pakiet 6 Model do treningu iniekcji podskórnych i domięśniowych - 2 zestawy
Pakiet 7 Wytrząsarka do płytek mikrotitracyjnych – 1 szt.
Pakiet 8 Monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych - 1 szt.
Pakiet 9 Myjka do wydruków – 1 szt.
Pakiet 10 Lampa zabiegowa – 1 szt.
Pakiet 11 Palnik wodorowy – 1 szt.
Pakiet 12 Wirówka laboratoryjna – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 12” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.12 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się