Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty pomiarowe przed niwelacją terenu,
- ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia,
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu,
- makroniwelacja powierzchni składowiska,
- zakompaktowanie przemieszczonych odpadów,
- wyrównanie powierzchni składowiska z utworzeniem spadków,
- wykonanie warstwy odgazowującej,
- wykonanie warstwy izolującej z maty bentonitowej,
- wykonanie warstwy biologicznej,
- wykonanie obsiewu mieszkanką traw i roślin,
- zabiegi agrotechniczne,
- demontaż wewnętrznych dróg technologicznych,
- roboty pomiarowe po zakończeniu rekultywacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Wolności 171
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Wolności 171
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się