Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w KPP w Brzesku, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, KMP w Tarnowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w grupy osób żywionych znajduje się w załączniku nr 2 do OGŁOSZENIA.
3. Miejscem świadczenia usług jest w zależności od zadania:
a) siedziba KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku: ul. Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko;
b) siedziba KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Olkuszu: ul. Jana Pawła II 32, 32-300 Olkusz;
c) siedziba KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Oświęcimiu: ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim;
d) siedziba KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Suchej Beskidzkiej: ul. Adama Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka;
e) Komisariat Policji Tarnów-Centrum, mieszczący się przy ul. Narutowicza 6 w Tarnowie.
4. Świadczenie usług obowiązkowego żywienia zlecone będzie w oparciu o obowiązujące przepisy resortowe, w których ustalone są przez MSWiA dzienne normy wyżywienia i ściśle określone stawki pieniężne poszczególnych norm oraz przypadki ich stosowania.
5. Rodzaj posiłków przygotowanych w ramach poszczególnych norm wyżywienia jest określony w załączniku nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA), a przewidywana ilość norm wyżywienia w okresie trwania umowy została wyszczególniona w załączniku nr 3 do OGŁOSZENIA (kolumna 7 tabeli). Zasady rozliczenia stawek pieniężnych w ramach wyżywienia zostały określone w § 2 umowy (załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA).
6. Usługa żywienia będzie świadczona w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewidywane ilości norm wyżywienia podane w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Jednocześnie, Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% wartości umowy określonej w §8 ust. 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się