Budowa parkingu przy ul. Lubomirskich w Przeworsku w ramach zadania pn.:”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:
Budowa parkingu przy ul. Lubomirskich w przeworsku w ramach zadania pn.:”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest w załączonych do siwz :
1) Przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 2. siwz
2) Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 3 do siwz
3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiących załącznik nr 4 do siwz .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 10
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się