Budowa wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej p.poż. wraz z zasileniem energetycznym na terenie RZGO w Słajsinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnątrzzakładowej sieci p.poż. na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, dz. nr: 66/10 i 66/2 obr. Słajsino, gm. Nowogard, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie.
W zakres inwestycji wchodzi budowa:
-wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej wraz z hydrantami p.poż. i zbiornikiem p.poż wyposażonym w pompy zatapialne,
-urządzenia budowlanego w postaci kanalizacji grawitacyjnej pełniącej funkcję przelewu awaryjnego,
- instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrznej 0,4 kV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane wykonawcy oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwolenie na budowę oraz projekt umowy stanowiące załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 5
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Celowy Związek Gmin R-XXI
Plac Wolności 5
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się