Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej relacji Oleszno – Czerlin na odcinku 440 mb tj. od km 1+100,00 do 1+540,00. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach
nr 80 i 85 (droga gminna). Przebudowa polega na poszerzeniu oraz wzmocnieniu istniejącej
nawierzchni, tłuczniem łamanym (o parametrach jak w pkt. 3), np. wapiennym oraz wykonaniu dwóch warstw z betonu asfaltowego AC 16 W i AC 11 S o łącznej grubości 8cm. Szerokość jezdni przebudowanej drogi, będzie wynosić 4,0m. Szczegółowy zakres zadania opisany jest w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Dr P. Kowalika 2
Gołańcz 62-130
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Gołańcz
Dr P. Kowalika 2
Gołańcz 62-130
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się