Wykonanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych w miejscowościach Polków oraz Beniaminów i Karolew

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1: „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków w gminie Zduńska Wola”
1) Założenia do projektowania:
a) lokalizacja drogi zaznaczona na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
b) długość drogi objętej opracowaniem około 1450 m,
c) klasa drogi –D;
d) kategoria ruchu – KR-2;
e) szerokość jezdni – 5,5 m;
f) pobocza 0,75÷1 m,
g) chodnik o szerokości 2 m;
h) odwodnienie drogi poprzez rowy przydrożne,
i) przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego
j) podział działek dla wykupu gruntu niezbędnego do realizacji zadania
Przewidywana liczba działek do podziału, którą Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wynosi: 130 działek Zamawiający zaznacza, że całkowita liczba działek na przedmiotowym odcinku wynosi ok. 221. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokumentacji projektowej wyznaczenia pasa drogowego w sposób, aby podziałów działek i wykupów gruntu było jak najmniej.
Uwaga: w liczbie działek do podziału, którą Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty uwzględnione zostały działki przy skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną pomiędzy miejscowościami Polków - Poręby zaznaczone kolorem żółtym na załączniku graficznym.
k) dokumentację należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zadanie 2: „Rozbudowa dróg gminnych nr 119070E oraz 119067E na terenach miejscowości Beniaminów i Karolew w gminie Zduńska Wola”
1) Założenia do projektowania:
a) lokalizacja drogi zaznaczona na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. przejazd kolejowy w przebiegu zadania jest również objęty przedmiotem zamówienia.
Zakres zadania ingeruje w tereny kolejowe /zamknięte.
b) długość drogi objętej opracowaniem około 1900 m,
c) klasa drogi –D;
d) kategoria ruchu – KR-2;
e) szerokość jezdni – 5,5 m;
f) pobocza 0,75÷1 m,
g) chodnik o szerokości 2 m;
h) odwodnienie drogi poprzez rowy przydrożne;
i) przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego;
j) podział działek dla wykupu gruntu niezbędnego do realizacji zadania
Przewidywana liczba działek do podziału, którą Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wynosi 35 działek. Całkowita liczba działek na przedmiotowym odcinku wynosi ok. 71. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokumentacji projektowej wyznaczenia pasa drogowego w sposób, aby podziałów działek i wykupów gruntu było jak najmniej;
k) dokumentację należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zielona 30
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się