Uzupełnienie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie rozwiązań wskazanych przez audytorów BRD dla zadania pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 176+976 do km 220+966

» Opis zapytania

Uzupełnienie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie rozwiązań wskazanych przez audytorów BRD dla zadania pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 176+976 do km 220+966.

Zakres robót do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB:
a) wykonanie robót rozbiórkowych,
b) Wykonanie oznakowania pionowego,
c) Wykonanie oznakowania poziomego,
d) Wykonanie barier ochronnych żelbetowych oraz stalowych,
e) Wykonanie wymiany masztów oświetleniowych,
f) Wykonanie urządzeń zabezpieczające ruch pieszych przy obiekcie mostowym MS-4A i B.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

Bohaterów Westerplatte 31
Zielona Góra 65-950
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Bohaterów Westerplatte 31
Zielona Góra 65-950
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się