Przebudowa i remont budynku po Oddziale Zakaźnym na Oddział Rehabilitacji, zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowa i remont budynku po Oddziale Zakaźnym na Oddział Rehabilitacji, zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1, w oparciu o załączoną dokumentację techniczną. Przeprowadzony zostanie zakres prac celem przeniesienia Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddziału Rehabilitacji Dziennej wraz z zapleczem rehabilitacyjnej, z ul. Ekonomii 4, do budynku przy ul. Szpitalnej 1. Zaplanowano rozbiórkę istniejących ścianek działowych w niezbędnym zakresie, wykonaniu nowych, zamurowaniu otworów drzwiowych, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonaniu nowych otworów drzwiowych, wykonanie sufitu w korytarzu, roboty remontowe wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 i 2 do siwz. Natomiast przedmiary mają charakter pomocniczy (załącznik nr 3 do siwz).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 1
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Szpitalna 1
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się