SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH, ŻELI ORAZ ELEKTROD DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy papierów rejestracyjnych, żeli oraz elektrod do Szpitali Pomorskich do lokalizacji (wg potrzeb Zamawiającego):
- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10
- 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
- 81-348 Gdynia, Wójta Jana Radtkego 1
- 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18
w 4 zadaniach przez okres 24 miesięcy, o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:
Zadanie 1: Żele do EKG, USG, KTG różnego rodzaju w łącznej ilości 7 175 butelek, 50 opakowań oraz 920 saszetek;
Zadanie 2: Elektrody do EKG, DEFIBRYLATORÓW różnego rodzaju w łącznej ilości 24 275 opakowań, 40 sztuk oraz 5 kompletów;
Zadanie 3: Papiery do EKG, KTG, USG, DEFIBRYLATORÓW różnego rodzaju w łącznej ilości 10 915 sztuk oraz 200 rolek;
Zadanie 4: Elektrody i żele dla Pracowni Badań Neurofizjologicznych różnego rodzaju w łącznej ilości 22 opakowań.
2. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta
3. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. CPV:
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 07:30


» Lokalizacja

Powstania Styczniowego 1
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Powstania Styczniowego 1
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się