Usługi ogrodnicze i sprzątania na obiektach grobownictwa wojennego w 2021r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego są usługi ogrodnicze i sprzątania na obiektach grobownictwa wojennego, w tym:
• usługi ogrodnicze - kod CPV 77.30.00.00-3,
• usługi sprzątania oraz sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich
- kod CPV 90.60.00.00-3,
1.1. Wymagany zakres zamówienia określają kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki
nr 2/I, nr 2/II, nr 2/III, nr 2/IV, nr 2/V, nr 2/VI, nr 2/VII, do SIWZ dla każdej części zamówienia.
1.2. Harmonogramy prac ogrodniczych i sprzątania stanowiące załączniki nr 6/I, nr 6/II,
nr 6/III, nr 6/IV, nr 6/V, nr 6/VI, nr 6/VII, do SIWZ dla każdej części zamówienia.
1.3. Technologia wykonania prac ogrodniczych i sprzątania opisana jest w załączniku nr 10 do SIWZ,
1.4. Wykaz obiektów (powierzchni) dotyczący pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku opisany jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2021 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Powązkowska
Warszawa 01-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
ul. Powązkowska
Warszawa 01-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się