Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku w ilości i rodzajach podanych w formularzu cenowym ( zał. nr 1a ) dołączonym do SIWZ. Zamawiający rozbił przedmiot zamówienia na 59 pakietów. Koszty transportu ponosi wykonawca.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. na poszczególne pakiety. Oferta w danym pakiecie musi być pełna.
Podane ilości sprzętu są szacunkowe i mogą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wartości zamówienia, dopuszcza natomiast możliwość zakupu mniejszej ilości. Podyktowane jest to brakiem szczegółowego określenia ilości leczonych pacjentów w najbliższych 12 miesiącach. Podane ilości wynikają z średniego zużycia w ostatnich 12 miesiącach. Termin dostawy max 8 dni roboczych.
Oferowany sprzęt winien posiadać okres ważności pozwalający Zamawiającemu na użytkowanie go przez okres minimum 2/3 liczony od daty produkcji.

Opis części zamówienia

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 50 pakietów.

1. Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do przetaczania krwi
2. Strzykawki
3. Kanikule
4. Igły do iniekcji
5. Elektrody wielofunkcyjne do AED
6. Osłonki do termometrów
7. Maski tlenowe
8. System zamkniętego pobierania krwi
9. Drobny sprzęt medyczny
10. Złączka typu Bionector
11. Gąbki z żelem
12. Nożyczki, pensety jałowe
13. Termometry elektroniczne
14. Cewniki, przedłużacze do pomp infuzyjnych itp.
15. Strzykawki do pomp infuzyjnych, insuliny, tuberkuliny, typu Żaneta
16. Elektrody, papiery termoczułe
17. Przyrządy do długotrwałej aspiracji płynów i leków, sondy, igły itp.
18. Czepek do mycia włosów
19. Zamknięty system dostępu naczyniowego
20. Kaczki, baseny, słoje itp.
21. Cewniki 1 światłowe i 2 lub 3 światłowe
22. Sprzęt laboratoryjny I
23. Sterylne wymazówki
24. Sprzęt laboratoryjny II
25. Kuwety do analizatora
26. Probówki do utrwalania i zagęszczania kału
27. Probówki I
28. Pieluchy jednorazowe
29. Pojemniki jednorazowe
30. Odzież jednorazowa
31. Testy do sterylizacji i dezynfekcji
32. Rękawy papierowo-foliowe
33. Cytosorb Adsorber 300ml
34. Probówki do analizy czystości powierzchni
35. Naczynia i sztućce jednorazowego użytku
36. Naboje gazowe do sterylizacji tlenkiem etylenu
37. Kanikule – Neoflon
38. Przyrządy do żywienia dojelitowego
39. Szczoteczki
40. Zestawy do zakładania szwów
41. Zestawy do wkłucia centralnego
42. Sztance biposyjne
43. Nici chirurgiczne
44. Pętle do polipektomi, igły, klipsownice
45. Naczynia jednorazowego użytku, folie
46. Nakłuwacze
47. Worki stomijne
48. Pałeczki do wymazów
49. Endoskopia
50. Endoskopia
51. Zestaw do paracentezy
52. Jednorazowe linie próbkujące, gazowa linia pomiarowa
53. Zestaw do picco
54. Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia
55. Zestaw do infuzji VL ST, igła do dializ
56. Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii
57. Filtr bakteryjny, łącznik
58. Rampa z kranikami Vystar
59. Strzykawka Safepicco

Wykonawca może składać ofertę na dany pakiet. Oferta w pakiecie musi być pełna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Św. Floriana 12
Bydgoszcz 85-030
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12
Bydgoszcz 85-030
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się