„ Modernizacja (przebudowa) wybranych pomieszczeń mająca na celu zwiększenie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa budynku, ul. Maszyńskiego 10/Wiejska 10 – wejście A”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych, polegających na przebudowie wnętrza hallu wejścia „A” siedziby Kancelarii Prezydenta RP mająca na celu zwiększenie jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa budynku, ul. Maszyńskiego 10 i ul. Wiejska 10 zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Atelier ZETTA Zenon Zabagło z siedzibą w Warszawie, ul. Pratulińska 10/2 oraz decyzjami obejmującymi:
a) Projekt budowlany;
b) Projekt wykonawczy;
c) Decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 185/ŚRD/2019 z dn. 09.07.2019 r.;
d) Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WZW.5142.995.2019.KKO
z dn. 06.06.2019 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia - OPZ wraz z dokumentacją).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2021 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się