"Przebudowa odcinka rurociągu wody surowej ujęcia wody Studzieniec II"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych szczegółowo w Tomie 3 - Opis przedmiotu zamówienia. Prace budowlane należy wykonać w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego, na którą składa się - Projekt budowlany pn. „Projekt Budowlany przebudowy rurociągów wody surowej Ujęcia Wody Studzieniec II od studni S9 do studni S6”.
Zadanie obejmuje wymianę po trasie istniejącego rurociągu stalowego DN 500 i DN 450 na odpowiednio PE 500 mm i PE 450 mm w części zachodniej Ujęcia Wody Studzieniec II od studni S9 do studni S6.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wiślna 1
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się