Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój-Czaplinek etap I

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap I”, która stanowi część zakresu inwestycji objętej decyzjami:
1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.10.2017r. (pismo GKO.6220.26.2015)
2) Decyzja nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.04.2019 r. (pismo K-AP-1.7820.1-5.2019.EW).
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2021 | 10:50


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się