Budowa budynku komunalnego na dz. Nr 65/8 obręb Krotoszyce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku komunalnego na dz. Nr 65/8 obręb Krotoszyce”
Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji- projekt wykonawczy.
Ze względu na zauważone nieścisłości projektowe w ofercie należy ująć:
1. Budowę ław i stopni kominiarskich,
2. Zbudowanie dojścia do wyłazu dachowego, dopuszcza się drabinkę stałą ale musi spełniać warunki zawarte w art. 101 Warunków Technicznych.
3. Ściany między mieszkaniami oraz między klatką schodową lub korytarzem muszą spełniać wymogi akustyczne min 50dB- należy zastosować bloczki akustyczne- ceramiczne,
4. Posadowienie szachtów (pionów) kanalizacyjnych (obudowa).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Piastowska 46
Krotoszyce 59-223
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Krotoszyce
Piastowska 46
Krotoszyce 59-223
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się