Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

» Opis zapytania

Remont cząstkowy obejmuje zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi, o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.
ZADANIE NR 1:
Powiat Wejherowski – drogi zamiejskie
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 25 800 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem.
Obwód Drogowy w Wejherowie - 1 730 Mg tj. 17 300 m2
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 850 Mg tj. 8 500 m2
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 4 400 m2 w niepełnym zakresie technologicznym.
Obwód Drogowy w Wejherowie - 450 Mg tj. 3 600 m2
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 100 Mg tj. 800 m2
ZADANIE NR 2:
Powiat Pucki - drogi zamiejskie
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 10 000 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 1000 Mg tj. 10 000 m2
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 1 200 m2 w niepełnym zakresie technologicznym.
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 150 Mg tj. 1 200 m2
ZADANIE NR 3:
Powiat Wejherowski - drogi miejskie
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 5 000 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem.
Obwód Drogowy w Wejherowie - 500 Mg tj. 5 000 m2
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 160 m2 w niepełnym zakresie technologicznym.
Obwód Drogowy w Wejherowie - 20 Mg tj. 160 m2
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem należy wykonać: 100% do 31.12.2021 r.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm w niepełnym zakresie technologicznym należy wykonać: 70% do 31.12.2021 r. 30% do 31.03.2022 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Pucka 11
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się