KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO REDA

» Opis zapytania

Zamówienie dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:
Część 01 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
(b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem
Część 02 zamówienia:
(a) Nadwyżkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
Część 03 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
(b) Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń autocasco
(c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 11:30


» Lokalizacja

Jęczmienna 21
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

EIB S.A.
Jęczmienna 21
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się