Wykonanie robót drogowych w zakresie zagospodarowania platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice na potrzeby realizacji czynności kontrolnych przez KAS, SG, ITD.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych w zakresie zagospodarowania części platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice na potrzeby realizacji czynności kontrolnych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego.
Zamówienie obejmuje następujące roboty drogowe:
- obniżenie istniejącego krawężnika na wjeździe na platformę od strony drogi S-1,
- rozbiórka istniejących krawężników betonowych,
-frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
-wykop pod konstrukcję platformy z odwozem urobku na odl. do 10km,
-warstwa wzmacniająca z betonu popiołowo-żużlowego UTEX BP Rm=5,0 MPa,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 i 25cm,
- nawierzchnia z betonu B-20 gr. 15/20 cm (platforma pod wagę ITD) wraz z wykonaniem wnęk pod mobilne wagi samochodowe gł. 58 i 39 mm,
- ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem (krawężnik z rozbiórki),
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8,0cm typu Behaton na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm ,
- odwodnienie wnęki pod wagi samochodowe (studzienki fi 315 z wpustem żeliwnym + przykanalik z rur kielichowych PVC fi 150),
- dostawa i montaż blokad parkingowych typu BPE,
- dostawa wraz z montażem lampy oświetleniowej solarnej dwuwysięgnikowej z oprawami typu LED wraz z odbojnicą ochronną,
- oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne w kolorze białym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Bobrecka 29
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
ul. Bobrecka 29
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się