Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający gwarantuje zakup co najmniej 70% szacunkowej ilości materiałów elektrycznych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Prawo Zamawiającego do żądania dostawy pozostałej ilości materiałów elektrycznych (powyżej 70%) jest uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 09:45


» Lokalizacja

Chrzanów Duzy 15
Chrzanów Duży 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
Chrzanów Duzy 15
Chrzanów Duży 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się