Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ułęż i Sarny

» Opis zapytania

1. Budowa wodociągu w miejscowości Ułęż.
a. Roboty ziemne, w tym wykopy ciągłe o ścianach pionowych, umocnionych, na podsypce z piasku.
b. Wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC- U SDR 26 o średnicy 160 mm. o długości 244 m.
c. Zasypanie wykopu z zagęszczeniem.
d. Wykonanie przepustów rura dwudzielną pod drogami o długości 3m.
e. Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm.
f. Montaż zaworu bezpieczeństwa 1,6 MPa, zasuwy regulacyjnej D15-A
g. Montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych wraz z zasuwami w ilości 2 sztuk.
h. Przywrócenie miejsca prowadzonych robót do stanu pierwotnego.
i. Wykonanie próby szczelności sieci wodociągowej, płukanie i dezynfekcja sieci.
j. Obsługa geodezyjna

2. Budowa wodociągu w miejscowości Sarny.
a. Roboty ziemne, w tym wykopy ciągłe o ścianach pionowych, umocnionych, na podsypce z piasku.
b. Wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC- U SDR 26 o średnicy 110 mm. o długości 516 m.
c. Zasypanie wykopu z zagęszczeniem.
d. Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm.
e. Montaż zaworu bezpieczeństwa 1,6 MPa, zasuwy regulacyjnej D15-A
f. Montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych wraz z zasuwami w ilości 2 sztuk.
g. Przywrócenie miejsca prowadzonych robót do stanu pierwotnego.
h. Wykonanie próby szczelności sieci wodociągowej, płukanie i dezynfekcja sieci.
i. Obsługa geodezyjna

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Ułęż 168
Ułęż 08-504
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Ułęż
Ułęż 168
Ułęż 08-504
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się