Sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych do magazynu KWP w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych na potrzeby wydziałów, jednostek policji województwa zachodniopomorskiego, BSWP, CBŚP w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz kalkulacji cenowej stanowi załącznik nr 4 do siwz
3. Dostawy materiałów do utrzymania higieny odbywać się będą wg. Zamówień składanych przez Zamawiającego do magazynu KWP przy ul. Wernyhory 5 i ul. Santockiej 36 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14
4. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do siwz.
5. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
33 76 0000-5- papier toaletowy chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 13:00


» Lokalizacja

Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się