„Sukcesywne dostawy obroży telemetrycznych ” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-01

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywne dostawy obroży telemetrycznych ” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-01
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 12:15


» Lokalizacja

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się