Zabudowa dwóch sztuk rurociągów głównego odwadniania DN250mm w szybie I od zrębu do poz.765m. i w lunecie do komory pomp głównego odwadniania na poz. 765m. w 2021 roku, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Śląsk” Ruch Śląsk.

» Opis zapytania

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
 Dostawę wszystkich elementów i materiałów montażowych,
- Zabudowę konstrukcji powtarzalnej- podpora główna dla rurociągu 1 i 2.
- Zabudowę konstrukcji powtarzalnej- podparcie pionowe rurociągów DN 250
- Zabudowę konstrukcji powtarzalnej- podpora pośrednia dla rurociągów 1 i 2
- Zabudowę podpory prowadzącej DN250 dla rurociągów 1 i 2
- Zabudowę podparcia osiowego w lunecie dla rurociągów 1 i 2
- Zabudowę podparcia dodatkowego rurociągów DN250 dla rurociągów 1 i 2
- Zabudowę podparcia betonitowego DN250 w lunecie dla rurociągów 1 i 2
- Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN250 w szybie I od zrebu do poziomu 736,7m.(rurociąg nr.1)
- Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN250 w chodnikach o połączeniach spawanych(rurociąg nr.1 w lunecie poz.765m)
- Montaż zaworu zwrotnego DN250 PN100 z obejściem dla rurociągu nr.1 Montaż zasuwy DN250 PN25 na rurociągu nr.1
- Montaż zasuwy DN250 PN 100 na rurociągu nr.1 z obejściem
- Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN250 w szybie I od zrębu do poziomu 736,7m (rurociąg nr.2)
- Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN250 W chodnikach o połączeniu spawanym(rurociąg nr.2 w lunecie poz.765m.)
- Montaż zaworu zwrotnego DN250 PN100 z obejściem dla rurociągu nr.2
- Montaż zasuwy DN250 PN25 dla rurociągu nr.2
- Montaż zasuwy DN250 PN100 na rurociągu nr.2 z obejściem.
- Zabezpieczenie wszystkich elementów powłoką antykorozyjną zgodnie z normą EN ISO 12944
- Wykonanie prób szczelności
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Prace należy wykonać przy pomocy dopuszczonych do stosowania w górnictwie metod i urządzeń w ramach których należy:
- opracować dokumentację techniczną wraz z technologią wykonywanych prac dla której należy uzyskać akceptację KRZG,
- wykonać warsztatowo elementy przeznaczone do montażu na podstawie wizji lokalnej, zgodnie z projektem technicznym, przepisami górniczymi, Polskimi Normami oraz uzgodnieniami z Zamawiającym,
- zdemontować w lunecie istniejący rurociąg DN 400 wraz z odcinkiem do podpory głównej do szybu I poz.736,7m.
- zabezpieczyć elementy powłoką antykorozyjną zgodnie z normą EN ISO 12944, wytransportować zdemontowane elementy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca,
- przetransportować nowe elementy do miejsca ich zabudowy,
- zamontować nowe elementy,
wykonać próby ciśnieniowe.
- opracować dokumentację powykonawczą i dostarczyć Zamawiającemu 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej i PDF).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura
  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się