Budowa powierzchni utwardzonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Jartuzy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa powierzchni utwardzonych z kostki brukowej gr 8cm - wykonanie powierzchni komunikacyjnych pieszych i samochodowych z miejscami postojowymi. Kostka wykonana na podbudowie z kruszywa łamanego gr 30cm. Kostka układana na podsypce piaskowo cementowej gr 6cm. Inwestycja przewiduje wykonanie ścian oporowych z gazonów o wymiarach 40x60x25cm - elementy wypełnione betonem żwirowym zbrojone prętami #12m w ilości 6szt na element. Ściana z gazonów ustawiona na fundamencie betonowym - ściana gr 40cm i głębokości 1,0m Geometria inwestycji wg załączonych rysunków.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki Nr 7 i 8 do SIWZ.
3. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. 1 Maja 50
Szumowo 18-305
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Szumowo
ul. 1 Maja 50
Szumowo 18-305
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się