Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo - sieciowego w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego w lokalizacjach Partnera Projektu, którym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
- konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez Partnera Projektu,
- dostarczenie i instalacja oprogramowania,
- udzielenie licencji na rzecz Partnera Projektu,
- przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego,
w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-326 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się