Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: a) roboty budowlane – drogowe, b) opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej oraz wyniesienie organizacji ruchu zastępczego w sytuacji wykonywania robót w miejscach powodujących znaczne utrudnienia w ruchu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, c) wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej. d) organizacji ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, e) odtworzenie, w przypadku uszkodzenia, oznakowania poziomego cienkowastwowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się