Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Celostat” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Celostat” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.
2. Korzystanie ze stanowiska będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 2 do wzoru umowy.
4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Zamówienie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XII – Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria dekoracyjne
  • Akcesoria meblowe
  • Dywany i wykładziny
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
  • Meble
  • Meble przemysłowe
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń
  • Wyroby sanitarne

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się