Świadczenie usługi kompleksowej organizacji uczestnictwa Województwa Śląskiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej organizacji uczestnictwa Województwa Śląskiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, w skład której wchodzą:
I. przygotowanie koncepcji Wystawy wraz z jej realizacją;
II. działania związane z logistyką (osób i towaru).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projekt pn. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się