Realizacja w latach 2021-2023 usług medycznych - badań, szczepień i innych usług na rzecz członków policyjnych kontyngentów z Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, wydawania zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w latach 2021-2023 usług medycznych - badań, szczepień i innych usług na rzecz członków policyjnych kontyngentów z Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, wydawania zaświadczeń lekarskich i innych.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej, chronienia jej i udostępniania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2021 | 09:50


» Lokalizacja

02-624 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się