Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych do Miejsc Obsługi Klienta nowego Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Miejsc Obsługi Klienta SPOE KAS, spełniające wymagania określone w Załączniku A1 do Formularza oferty – Specyfikacja stanowiącego Załącznik A do SIWZ, w Tabeli, w kolumnie „Wymagania”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

00-916 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się