Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno – rekreacyjnej przy szlakach pieszych i rowerowych w miejscowości Górzanka

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-turystycznego na dz. nr ew. 4/9 w m-ci Górzanka w formie systemowego kontenera podzielonego na 4 segmenty. Zakres obejmuje zarówno dostawę jak i montaż na projektowanych stopach fundamentowych. Budynek będzie pełnić funkcję zaplecza rekreacyjno – turystycznego umożliwiającego krótki odpoczynek, schronienie przed deszczem dla turystów i gości gminy. Projektuje się wykonanie budynku ogólnodostępnego budynku rekreacyjno turystycznego o wymiarach 6,06 x 9,76m. Wysokość budynku licząc od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do najwyższego punktu dachu wynosi 3,17 m. Obiekt projektuje się jako parterowy o konstrukcji stalowej z systemowych kontenerów, przekryty stropodachem. Ściany przewidziano jako warstwowe wykończone blacha płaską. Zaprojektowano dach płaski (stropodach systemowy) o spadku połaci ok. 2st., projektuje się pokrycie dachu blachą trapezową w kolorze grafitowym. Elewacje budynku projektuje się wykończyć blachą stalową, ocynkowaną i powlekaną w kolorze jasnym szarym. Okna wykonane z PCV, drzwi wejściowe stalowe. Budynek będzie trwale związany z gruntem na fundamencie i podłączony zostanie do sieci energetycznej i wodno kanalizacyjnej. Budynek posiadać będzie instalację elektryczną oświetleniową oraz instalację gniazd wtykowych. Dodatkowo zamontowane zostaną grzejniki elektryczne – w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem. Wykonana zostanie wentylacja elektryczna, instalacja wodna wykonana z rur PP, instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV. Wyposażenie sanitariatów stawić będą (muszla klozetowa, umywalka, elektryczny podgrzewacz wody, lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy, bojler, natrysk). Na zewnątrz budynku zostanie ułożona kostka brukowa: taras wykończony kostką brukową wraz z wjazdem dla osób niepełnosprawnych, stanowiska postojowe oraz ciągi pieszych. Zamontowany będzie 6 stanowiskowy stojak na rowery, dwa ławostoły betonowe oraz lampa uliczna parkowa wykorzystująca energię z OZE (lampa solarna). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załączniku nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wiejska 2
Polańczyk 38-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
ul. Wiejska 2
Polańczyk 38-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się