Budowa kładki rowerowej przez rz. Utratę na przedłużeniu ul. Lipowej w Pruszkowie

» Opis zapytania

Zakres prac obejmuje:

- budowę kładki rowerowej przez rz. Utratę o następujących parametrach: rozpiętość teoretyczna 16,5 m, szerokość całkowita 4,90 m, światło poziome 16 m, światło pionowe 2,57 m
- budowę ścieżki rowerowej i chodnika na długości 66 m,
- oświetlenia
- roboty umocnieniowe w korycie rzeki
- rozbiórkę istniejącej kładki.

W wycenie prac należy uwzględnić wszelkie koszty związane z uzgodnieniem wejścia w koryto rzeki (Zarząd Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) i prowadzenia prac na cieku płynącym.

Cięcie elementów betonowych należy prowadzić w sposób ograniczający zapylenie powietrza (cięcie „na mokro”)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kraszewskiego
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Pruszków
ul. Kraszewskiego
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się