Dostawa sprzętu komputerowego II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, Postepowanie podzielone jest na 2 zadania.
1) Zadanie 1: Dostawa Notebooków – 24 szt.
2) Zadanie 2: Dostawa UPS – 90 szt.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określaj załączniki nr 2.1 (dla Zadania 1) oraz Załącznik 2.2 (dla Zadania 2) do SIWZ.
4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na 1 lub 2 Zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Tuwima 37
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
ul. Tuwima 37
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się