Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Nad Torami 1 w Gliwicach – wykonanie ocieplenia stropów strychu i piwnicy, wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, wykonanie łazienek w mieszkaniach, wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan. i sanitarnej oraz remont klatki schodowej.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
Zakres robót:
I etap:- instalacja gazowa,- instalacja centralnego ogrzewania,- instalacja wod.-kan., c.w.u.,- uporządkowanie przewodów kominowych,- wykonanie łazienek- instalacja elektryczna w mieszkaniach
II etap:- ocieplenie stropów strychu i piwnicy,- remont klatki schodowej ,- pozostałe prace remontowo-modernizacyjne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się